Tạo label
  • Chi phí gửi hàng qua fedex là $10 với thùng hàng < 49 pounds (no refund)
  • Quý vị có thể yêu cầu nhân viên Fedex đến tận nơi để lấy hàng với phí là +$5(no refund)
  • Trong bất kỳ trường hợp nào nếu quý vị yêu cầu gửi hàng trả lại chúng tôi sẽ phí trả hàng là $10. Quý vị có thể tránh chi phí này bằng cách đến văn phòng của chúng tôi để pick up

 

Thông tin người gửi


 

Thông tin người nhận


Địa chỉ đã gửi
Vui lòng nhập mỗi sản phẩm một hàng.
Lưu ý: Chúng tôi sẽ phụ thu thêm $5 với yêu cầu pickup tại địa chỉ nhà của quý vị. Để tránh phí này quý vị có thể drop off tại địa chỉ của Fedex